Energia wiatrowa

Nasza firma jest również pomysłodawcą oraz inwestorem projektu i budowy farmy wiatrowej na pobliskim terenie w miejscowości Brzozowo.

Tym samym przyłączamy się do krajowej strategii, zakładającej wzrost produkcji energii elektrycznej w najbliższych latach, pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  Dzięki temu projektowi przyczyniamy się również do zmniejszenia rocznej emisji zanieczyszczeń do atmosfery: dwutlenku węgla, dwutlenku siarki oraz tlenku azotu, które są emitowane przez energetykę konwencjonalną. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest ekologicznie czystą, gdyż wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa a zasoby wiatru mogą kilkakrotnie pokryć całoroczne zapotrzebowanie świata na energię elektryczną. Wzrastające ceny energii elektrycznej i cieplnej powodują, że coraz częściej poszukujemy alternatywnych źródeł energii. Bezpieczeństwo energetyczne może zapewnić właśnie budowa elektrowni wiatrowych.

Czytaj więcej...