Energia wiatrowa

Nasza firma jest również pomysłodawcą oraz inwestorem projektu i budowy farmy wiatrowej na pobliskim terenie w miejscowości Brzozowo.

Tym samym przyłączamy się do krajowej strategii, zakładającej wzrost produkcji energii elektrycznej w najbliższych latach, pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  Dzięki temu projektowi przyczyniamy się również do zmniejszenia rocznej emisji zanieczyszczeń do atmosfery: dwutlenku węgla, dwutlenku siarki oraz tlenku azotu, które są emitowane przez energetykę konwencjonalną. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest ekologicznie czystą, gdyż wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa a zasoby wiatru mogą kilkakrotnie pokryć całoroczne zapotrzebowanie świata na energię elektryczną. Wzrastające ceny energii elektrycznej i cieplnej powodują, że coraz częściej poszukujemy alternatywnych źródeł energii. Bezpieczeństwo energetyczne może zapewnić właśnie budowa elektrowni wiatrowych.

Budowana przez nas elektrownia wiatrowa należy do jednych z najnowocześniejszych na świecie, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii opatentowanych przez inżynierów firmy ENERCON GmbH. ENERCON jest czołowym producentem turbin wiatrowych na świecie i ma znaczący wpływ na przyjęcie ogólnych standardów technologicznych, jakościowych i bezpieczeństwa, obowiązujących w tej branży na całym świecie.

Projekt pod nazwą „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa JARMA poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu” polegający na budowie nowoczesnej, wysoko zaawansowanej technologicznie farmy wiatrowej w miejscowości Brzozowo, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa, zgodnie z podpisaną w dniu 10 sierpnia 2010r. umową nr WPW.II.3043-2-217-387/2010.

Całkowity koszt projektu to 5 222 347,86 PLN w tym dofinansowanie z EFRR 1 819 260,53 PLN.